NIF

P 36 03800 H

Domicilio social

Rúa Michelena, nº 30, Pontevedra

Representante

Luis Alberto Oubiña Piay

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

NP

Nº asociados

NP