NIF

P 36 05100 A

Domicilio social

Rúa Consistorio nº 4 - 6, Sanxenxo

Representante

Marcos Guisasola Padín

Sector

PÚBLICO

Tipoloxía

CONCELLO

Data Adhesión GALP

2008

Data constitución

NP

Nº asociados

NP