NIF

G 36 132 314

Domicilio social

Avda. Corbaceiras, nº 3, Pontevedra

Representante

José Luis Arellano Guiance

Sector

SOCIAL

Tipoloxía

CULTURAL

Data Adhesión GALP

2018

Data constitución

1866

Nº asociados

436