Peirao de Bueu

O GALP Ría de Pontevedra inxecta máis de 700.000€ a proxectos de pesca e turismo

  • Na primeira convocatoria de axudas con cargo ao novo FEMPA concorreron un total de 22 proxectos, dos que 8 foron aprobados
  • A innovación e o desenvolvemento sostible son os protagonistas das novas iniciativas apoiadas

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro (GALP) Ría de Pontevedra, no seu obxectivo de fomentar o crecemento e a sustentabilidade na súa área de influencia, aprobou unha serie de axudas por mais de setecentos mil euros – 706.603,27 €, destinadas a 8 proxectos de impacto local. Estas axudas, enmarcadas na Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP) e financiadas polo Fondo Europeo Marítimo, da Pesca e da Acuicultura (FEMPA), buscan potenciar o desenvolvemento económico de Bueu, Marín, Poio, Sanxenxo, Pontevedra e Meaño a través da innovación e o reforzo das comunidades pesqueiras.

Unha ampla gama de proxectos apoiados

A meirande parte dos proxectos corresponden ao sector pesqueiro. Polo lado da innovación destacan o proxecto dun novo laboratorio de I+D+i para Salmoira e o proxecto da Lonxa de Campelo que inclúe o deseño de novos equipamentos para o coidado do banco marisqueiro. Tamén se financian melloras na infraestrutura de Safricope e o impulso da trazabilidade en Corte Mar Pescaderías e plans de mellora para a Confraría de Bueu, así como iniciativas culturais e deportivas que promoven a cohesión comunitaria e a identidade local.

Ademais destas iniciativas, o GALP Ría de Pontevedra apoia proxectos como o promovido por Jale Turismo S.L. que obtivo unha subvención do GALP para transformar un edificio en Banda do Río en sete apartamentos turísticos. A empresa ten previsto realizar un investimento de 355.799,82 euros. O proxecto ‘Botón Marinero’ pretende potenciar o turismo sostible, amosando a cultura mariñeira local e atraendo visitantes durante todo o ano.

Solicitude de axudas

Desde o GALP Ría de Pontevedra anímase a cada promotor e emprendedor do territorio a aproveitar a oportunidade única que ofrecen as axudas do GALP.

Recórdase que as axudas están dispoñibles non só para PEMEs, senón tamén para traballadores autónomos e entidades sen ánimo de lucro que cumpran cos requisitos establecidos. As iniciativas que promovan actividades náuticas, a promoción de produtos pesqueiros locais, a protección do medio ambiente mariño e costeiro, ou a promoción do patrimonio cultural mariñeiro, teñen aquí un soporte financeiro fundamental. Ademais, as operacións que impliquen investimentos en infraestruturas ou investimentos produtivos poden asegurar a súa sustentabilidade financeira a longo prazo.

A Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP)

Estas iniciativas, que promoven o emprego e a diversificación económica, están en liña cos obxectivos da EDLP do GALP Ría de Pontevedra de fomentar a competitividade e a innovación, e de reforzar o papel das comunidades pesqueiras no desenvolvemento local.

A EDLP é o mapa de ruta que guía a asignación de recursos do FEMPA, coa intención de potenciar a competitividade do sector pesqueiro e acuícola, apoiar a diversificación económica, protexer o medio ambiente mariño e costeiro, e preservar o patrimonio cultural pesqueiro.

O GALP Ría de Pontevedra, a través destas axudas, reafirma o seu compromiso de traballar man a man con entidades locais para garantir un futuro próspero e sostible, demostrando que é posible avanzar xuntos cara a unha economía azul máis forte e integrada na rexión, seguindo as liñas marcadas pola EDLP e os fondos FEMPA para o período 2021-2027

 As axudas

As axudas están enmarcadas no Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (FEMPA) 2021-2027 e dirixidas a impulsar proxectos que contribúan ao desenvolvemento sostible das áreas pesqueiras da Ría de Pontevedra. Contan cun financiamento do 70 % e 30% do FEMPA e da Consellería do Mar, respectivamente

Entre 2016 e 2022, os GALP desenvolveron 703 proxectos mobilizando preto de 80 millóns de euros, máis do 53 % corresponde a axuda privada, mostrando a capacidade do programa para favorecer o investimento privado en comunidades costeiras dependentes da pesca.

Os GALP, xunto coa Consellería do Mar, xestionarán as axudas, promovendo a sostibilidade ambiental e asegurando que as operacións financiadas se manteñen en consonancia coa política pesqueira común e a lexislación ambiental da Unión.