O GALP Ría de Pontevedra: Contacto

Dirección: Departamento exportadores 14, Lonxa de Marín. Porto de Marín 36900 Marín

Teléfonos: 698 180 887 /886 213 015

Correo electrónico: gacpontevedra@gmail.com / galp.mar.riadepontevedra@xunta.gal