O GALP Ría de Pontevedra: Entidades asociadas

O GALP-RP está formado actualmente por 59 entidades públicas e privadas, das cales, 8 pertencen ao ámbito pesqueiro, 34 ao ámbito social, 11 pertencen ao ámbito económico e 6 son entidades públicas.

Relación de entidades asociadas (Nome/Sector/Tipoloxía/Poboación)