Proxectos: Como presentar un proxecto a unha convocatoria de axudas aberta

A Orde do 14 de setembro de 2023, da Consellería do Mar da Xunta de Galicia establece as Bases Reguladoras para a concesión de axudas para desenvolver proxectos nas zonas costeiras cumprindo cos obxectivos das súas EDLP para o período 2023-2027 ao abeiro do FEMPA.

Orde de Bases Reguladoras

 

Para presentar un proxecto, ao abeiro da EDLP do GALP Ría de Pontevedra, podes facelo a través do PROCEDEMENTO (código PE155A) correspondente na Sede Electrónica da Xunta de Galicia.

Enlace: https://sede.xunta.gal/detalle-procedemento?codtram=PE155A

 

Nesta páxina atoparás a documentación da convocatoria.

https://galp.xunta.gal/presentacion-de-proxectos

 

A orde de axudas tamén podes atopala aquí:

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2023/20230926/AnuncioG0427-150923-0003_gl.html?fbclid=IwAR1XfbNt9lZqe19p4MkR1HsT30yjqfVlQX_U8M1LABFm8A9vyHJ3WIeS3Mc

 

Bases Reguladoras: Orde do xx de xxxx de 2023 da Consellería do Mar