A área da Ría de Pontevedra acolle 10 novos proxectos ao abeiro das axudas que xestiona o GALP

O valor das axudas rolda os catrocentos cincuenta mil euros [...]