GALP anima ós estudantes a ve-lo seu futuro no sector do mar

Nas derradeiras semanas o Grupo de Acción Local do sector [...]