Participa na elaboración dunha nova estratexia da zona pesqueira

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro da Ría de [...]