O GALP Ría de Pontevedra abre o proceso de contratación para a realización de informes de mínimis

Co obxectivo de dar cumprimento ao requerimiento introducido pola Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro aos GALPs a través da Instrución 9, O GALP Ría de Pontevedra solicita ofertas para a elaboración do Informe de comprobación de mínimis dos proxectos aprobados ao abeiro da EDLP.

As ofertas deben ser remitidas antes do 31 de decembro de este ano acompañadas dos preceptivos anexos asinados pola entidade e mediante correo electrónico a: gacpontevedra@gmail.com

GALP 6_ANEXO III_Instrucción 11_Contratación