Proceso de selección e contratación de persoal técnico do GALP Ría de Pontevedra

O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro Ría de Pontevedra, convoca o proceso de selección de persoal para a cobertura dun posto de Técnico para a aplicación da Estratexia de Desenvolvemento Local Participativo (EDLP), no marco do Fondo Europeo Marítimo e de Pesca (FEMP 2014 -2020).

As condicións e requisitos pódense consultar nas bases que regularán este proceso de selección, que estarán dispostas na páxina web https://galp.xunta.gal/, ou chamando ao teléfono: 982 28 03 13 // 986 44 19 62.

As solicitudes serán presentadas no prazo máximo de 15 días hábiles contados dende a última publicación nos medios indicados na Base 4.1, debendo realizarse segundo o modelo que se xunta como Anexo I ás Bases, noRexistro do despacho SERVICIOS DE AUDITORÍA Y CONSULTING DE EMPRESAS, S.L. (SACE), sito en Pza. Maior, 30, 4o, 27001 (Lugo) ou Alfonso XIII, 18, 2o B, 36201 (Vigo), ou ben, por correo electrónico dirixido á dirección: sace@sace.es.

  • PROCESO DE SELECCIÓN
  • BASES PARA A PROVISIÓN DUNHA PRAZA DE TÉCNICO PROCESO DE SELECCIÓN

ANEXOS

DOCUMENTACIÓN TEMARIO